Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

Xin lỗi, là vì ..

Share Button

Năm cũ chưa hết đã lết thết đặt kế hoạch cho năm mới.

Ắt sẽ là rất bận nếu như vừa học để thi, vừa làm luận văn, vừa đi làm thêm, vừa luyện Ielts. Chịu khổ trước chịu cực sau vậy.

“Mày cứ để tao nói hoài vậy? Mở lòng ra đi.” Nó lại nói như thế với em. Nếu mà nói lòng em sắt đá không cho ai bước vào là không đúng. Em vẫn luôn đợi, một ai đủ kiên nhẫn để tìm thấy em mà 🙂 Có lúc em khước từ là vì muốn dù có quay đi vẫn có người sẵn sàng giữ em thật chặt. Nhưng anh vẫn chưa tìm thấy em.

Thời gian đi nhanh quá. Chớp mắt đã chuyển giao năm mới. Với em, quen với việc một mình làm nhiều việc vẫn rất bình thường.

Công việc vẫn nhiều, em vẫn bước đi vội vàng như cả lúc xưa, có anh, không anh.

Xin lỗi, nếu như em khước từ.

Xin lỗi, nếu như những ngày chông chênh em chỉ muốn một mình.

Là vì, giá như có một ai đó đủ kiên nhẫn

Xin lỗi, vì đôi tay quá ấm giữ ai bên mình cũng làm người ta ngột ngạt.

Là vì, giá như đừng là những tình cảm nhạt nhoà

Xin lỗi, vì em quá ích kỉ cho riêng mình.

Là vì, lúc này em chỉ muốn có ai ôm em nhẹ nhàng

San sẻ cho em bớt đi mệt nhoài ..

Là vì, …

Share Button

Cần Gì Tên • 22/12/2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *