Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

When we were young.

Tự nhiên em thấy nhớ khoảng thời gian còn là bạn. Tình bạn thật giản đơn và đẹp đẽ hơn lúc yêu anh nhỉ? Như là lúc không ngờ và chưa cần thì tình yêu đến với em, như một vụ tai nạn vậy. Cậu ấy tới, và dành mọi thời gian để quan tâm…

Continue Reading