Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

Như là thói quen

Như đến bữa thì phải ăn, đến giờ thì phải ngủ. Không phải vì đói hay vì mệt mà bởi vì là thói quen. Ngày xưa mỗi khi buồn bực hay giận dỗi mình thường bỏ cơm. Lớn hơn, tự biết rằng bỏ thì đói, thức thì mệt cũng không ai ngồi mãi mà dỗ…

Continue Reading