Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

2

Súp bò hầm kiểu Hungary (Goulash)

Nhặt nhạnh được công thức làm súp bò hầm trên Bếp Gia Đình, mình vào siêu thị ních ngay giỏ gia vị, thịt bò, rau quả về thử nghiệm ngay. Kết quả thành công mĩ mãn. Nồi thịt đang dậy mùi thì nhóc em chạy xuống hít lấy hít để chờ mình bưng ra bát…

Continue Reading