Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

Những ngày ngoài 20

Cũng gần một năm trôi qua rồi, thế mà cho đến giờ mình vẫn không chắc chắn được tương lai tới đây mình có được một nơi chỗ ổn định không. Trong khi bạn bè đứa vui vẻ rủ mình đi mua quà tặng sếp, đứa thì hớn hở kể về chuyến du lịch sắp…

Continue Reading