Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

Mạnh mẽ nào em ơi!

Mấy cô em trên facebook thất tình, thầm yêu, bị bồ đá… các kiểu đăng ảnh, đăng trích dẫn, đăng trạng thái ùm bà lùm sùm buồn bã đầy ra. Xong có mấy cô chị em bạn dì, con em bạn chú vào bình luận kiểu: “Mạnh mẽ lên em (chị/cô/cậu) à!”. Như nào là…

Continue Reading