Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

lá thư tay

Lá thư tay

Em thích viết thư tay. Khi còn nhỏ, ba bảo con gái nên viết thư cho ông bà nội đi. Ngày ấy chưa như bây giờ, điện thoại không có, di chuyển khó khăn. Lần đầu viết thư, em hỏi ba: “con nên viết gì?” Ba bảo, con nên viết tình cảm của con. Từ…

Continue Reading