Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

Nhi [Truyện ngắn]

Em đứng vân vê hai vạt áo, bụi bẩn lấm lem bám đầy những ngón tay nhỏ. Em dựa lưng vào gốc cây hồng quân trước ngõ, nhìn chúng tôi – những đứa trẻ tranh nhau lượt bắn bi vào cái ô tam giác vạch dưới nền đất. Cái ô tam giác to hơn bàn…

Continue Reading