Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

ảo ảnh

Cứ vui đi được không?

Cái thời nửa lớn nửa bé. Lúc mới biết thế giới mạng, lúc bạn bè rủ rê chơi game online thật ra cũng lâu lâu rồi nhỉ. Lần đầu tiên thấy một cái nick ảo, một con người ảo bảo thích mình. Thấy những dòng tâm sự đi xuyên qua màn hình chiếc máy tính…

Continue Reading