Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

Choco Pie

Những năm chín mấy là thời vàng son trong công việc ba mẹ mình nên dù nhà cách nơi làm hơn chục cây nhưng ngày nào cũng có khách đến chơi nhà. Quà bánh các thứ luôn đầy đủ cho chị em mình ăn. Choco Pie là loại bánh ngon từ xưa, nhà nhiều đến…

Continue Reading