Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

đêm nay ai đưa em về

Đêm nay ai đưa em về ?

Bắt đầu mới là khi mở rộng lòng cho bạn ghé chơi nhà. Mình ngại nói về bản thân rằng mình có điểm này tốt điểm kia xấu. Lâu lâu mình lại tự gò ép vào một cái vòng bó buộc. Chỉ muốn một mình. Cô đơn nhưng không đơn độc. Tình cảm đã trải…

Continue Reading