Cần Gì Tên

A BLOG by T.H

About me

Share Button

IMG_4533

 

Written by T.H, CanGiTen is a personal diary is lifestyle, food and book.
“Pretend you’re happy when you’re blue It isn’t very hard to do And you’ll find happiness without an end Whenever you pretend”
— Haruki Murakami —

Chào mừng bạn đã ghé thăm CanGiTen. Trang blog của T.H là những chia sẻ của cá nhân, mọi thứ mình viết là có thật nhưng đôi khi có thể là hư cấu. Một người luôn cố gắng sống hôm nay tốt hơn hôm qua.

Cứ đi rồi sẽ đến, cứ yêu thương rồi sẽ hạnh phúc 🙂

Welcome to CanGiTen!

Share Button

Cần Gì Tên • 02/12/2015


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *